Loreta Majauskienė
Išmaniosios SVEIKATOS akademijos vadovė Loreta Majauskienė

Išmanioji SVEIKATOS akademija

Pasitelkę sveikatos priežiūrai skirtas pažangias išmaniąsias technologijas, siekiame ugdyti žmonių sveikatos raštingumą ir kurti sveikesnę, ilgiau gyvenančią ir oriai senėjančią Lietuvos visuomenę. Siekiame:

  • kurti sveikesnę, ilgiau gyvenančią ir oriai amžėjančią visuomenę;
  • ugdyti Lietuvos visuomenės sveikatos raštingumą, kaip tvaraus vystymosi sąlygą;
  • plėsti visuomenės informavimą, švietimą ir mokymą sveikos gyvensenos, sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo, ligų prevencijos srityse;
  • skatinti sveikos aplinkos formavimą;
  • ugdyti sveikos gyvensenos ir sveikatos savikontrolės kultūros formavimą;
  • vaikų ir jaunimo tarpe skatinti optimalius fizinio aktyvumo, sveikos mitybos, asmens higienos įpročius bei ugdyti sveikos gyvensenos kultūrą;
  • skatinti vyresnio amžiaus žmonių įsitraukimą į sveiką ir aktyvią gyvenseną.